Acanthoplesiops cappuccino Gill, Bogorodsky & Mal, 2013

Čeleď: Plesiopidae Günther, 1861

Rod: Acanthoplesiops Regan, 1912

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Saudi Arabia, Jeddah, Sharm Obhur, 21°42'30"N, 39°05'44"E. Red Sea, depth 17 meters.

Původní popis

Gill, A. C., Bogorodsky, S. V. & Mal, A. O. 2013. Acanthoplesiops cappuccino, a new species of acanthoclinine fish from the Red Sea (Teleostei: Plesiopidae). Zootaxa 3750 (no. 3): 216-222.