Acanthopagrus sheim Iwatsuki, 2013

Čeleď: Sparidae Rafinesque, 1818

Rod: Acanthopagrus Peters, 1855

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Off Hawar Island, Qatar.

Původní popis

Iwatsuki, Y. 2013. Review of the Acanthopagrus latus complex (Perciformes: Sparidae) with descriptions of three new species from the Indo-West Pacific Ocean. Journal of Fish Biology v. 83 (no. 1): 64-95.