Pogonophryne tronio Shandikov, Eakin & Usachev, 2013

dranec tronio

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec tronio

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Ross Sea, 72°51.9'S, 176°34.9'E, depth 1015 meters.

Původní popis

Shandikov, G. A., Eakin R. R. & Usachev, S. 2013. Pogonophryne tronio, a new species of Antarctic short-barbeled plunderfish (Perciformes: Notothenioidei: Artedidraconidae) from the deep Ross Sea with new data on Pogonophryne brevibarbata. Polar Biology v. 36 (issue 2): 273-289.