Pogonophryne skorai Balushkin & Spodareva, 2013

dranec Skorův

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec Skorův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Bransfield Strait, 62°23'02""S, 54°42'W to 62°21'05""S, 54°54'01""W, depth 260 meters.

Původní popis

Balushkin, A. V. & Spodareva V. V. 2013. Pogonophryne shorai n. sp. (Perciformes: Artedidraconidae), a new species of toadlike plunderfish from the Bransfield Strait and coastal waters of the South Shetland Islands (Antarctica). Biologiya Morya (Vladivostok) v. 39 (no. 3): 196-201.