Pogonophryne orangiensis Eakin & Balushkin, 1998

dranec oranžovovousý

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec oranžovovousý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Weddell Sea, Antarctic Ocean, 73°10.5'S, 20°39.2'W, depth 666 meters.

Původní popis

Eakin, R. R. & Balushkin A. V. 1998. A new species Pogonophryne orangiensis sp. nova (Artedidraconidae, Notothenioidei) from the Weddell Sea (Antarctic). Voprosy Ikhtiologii v. 38 (no. 6): 830-833.