Pogonophryne neyelovi Shandikov & Eakin, 2013

dranec Nejelovův

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec Nejelovův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Ross Sea, 72°50.5'S, 175°49.2'E, depth 1337.

Původní popis

Shandikov, G. A. & Eakin, R. R. 2013. Pogonophryne neyelovi, a new species of Antarctic shortbarbeled plunderfish (Perciformes, Notothenioidei, Artedidraconidae) from the deep Ross Sea. ZooKeys No. 296: 59-77.