Pogonophryne lanceobarbata Eakin, 1987

dranec tajemný

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec tajemný

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Weddell Sea, Antarctica, 77°28.9'S, 41°26.6'W, depth 667 meters.

Původní popis

Eakin, R. R. 1987. Two new species of Pogonophryne (Pisces, Harpagiferidae) from the Weddell Sea, Antarctica. Archiv für Fischereiwissenschaft v. 38 (no. 1/2): 57-74.