Pogonophryne fusca Balushkin & Eakin, 1998

dranec hnědý

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec hnědý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Elephant Island (Mordinov), Antarctic Ocean, 60°51'00""S, 55°29'30""W, depth 466-493 meters.

Původní popis

Balushkin, A. V. & Eakin, R. R. 1998. A new toad plunderfish Pogonophryne fusca sp. nova (Fam. Artedidraconidae: Notothenioidei) with notes on species composition and groups in the genus Pogonophryne Regan. Voprosy Ikhtiologii v. 38 (no. 5): 598-603.