Pogonophryne eakini Balushkin, 1999

dranec Eakinův

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Pogonophryne Regan, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

dranec Eakinův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Davis Sea, Antarctic, 65°47.5'S, 92°55.5'E, depth 80-100 meters.

Původní popis

Balushkin, A. V. 1999. Pogonophryne eakini sp. nova (Artedidraconidae, Notothenioidei, Perciformes), a new species of plunderfish from the Antarctica. Voprosy Ikhtiologii v. 39 (no. 6): 837-840.