Triplophysa macrocephala Yang, Wu & Yang, 2012

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Triplophysa Rendahl, 1933

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Yang, J., Wu, T.-J. & Yang, J.-X. 2011. A new cave-dwelling loach,Triplophysa macrocephala (Teleostei: Cypriniformes: Balitoridae), from Guangxi, China. Environmental Biology of Fish, DOI 10.1007/s10641-011-9901-4.