Squalius carinus Özuluğ & Freyhof, 2011

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Squalius Bonaparte, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Özulug, M. & Freyhof, J. 2011. Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2): 107-148.