Rhamdiopsis krugi Bockmann & Castro, 2010

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Rhamdiopsis Haseman, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Bockmann, F. A. & Castro, R. M. C. 2010. The blind catfish from the caves of Chapada Diamantina, Bahia, Brazil (Siluriformes: Heptapteridae): description, anatomy, phylogenetic relationships, natural history, and biogeography. Neotropical Ichthyology, 8 (4): 673-706.