Bunocephalus erondinae Cardoso, 2010

Čeleď: Aspredinidae Adams, 1854

Rod: Bunocephalus Kner, 1855

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Cardoso, A. R. 2010. Bunocephalus erondinae, a new species of banjo catfish from southern Brazil (Siluriformes: Aspredinidae). Neotropical Ichthyology, 8 (3): 607-613.