Psilorhynchus gokkyi Conway & Britz, 2010

Čeleď: Psilorhynchidae Hora, 1926

Rod: Psilorhynchus McClelland, 1838

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Conway, K. W. & Britz, R. 2010. Three new species of Psilorhynchus from the Ayeyarwaddy River drainage, Myanmar (Teleostei: Psilorhynchidae). Zootaxa, 2616: 31–47.