Amblyceps arunachalense Nath & Dey, 1989

Čeleď: Amblycipitidae Day, 1873

Rod: Amblyceps Blyth, 1858

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Dikrong River, Arunachal Pradesh, India.

Původní popis

Nath, P. & Dey, S. C. 1989. Two new fish species of the genus Amblyceps Blyth from Arunachal Pradesh, India. Journal Assam Scientific Society v. 32 (no. 1): 1-6.