Sternarchorhynchus chaoi de Santana & Vari, 2010

Čeleď: Apteronotidae Jordan, 1923

Rod: Sternarchorhynchus Castelnau, 1855

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

de Santana, C. D. & Vari, R. P. 2010. Electric fishes of the genus Sternarchorhynchus (Teleostei, Ostariophysi, Gymnotiformes); phylogenetic and revisionary studies. Zoological Journal of the Linnean Society, 159 (1): 223-371.