Stiphodon oatea Keith, Feunteun & Vigneux, 2010

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Stiphodon Weber, 1895

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Keith, P., Feunteun, E. & Vigneux, E. 2010. Stiphodon oatea, a new species of freshwater goby (Gobioidei: Sicydiinae) from Marquesas Islands, French Polynesia / Stiphodon oatea, une espèce nouvelle de gobie d’eau douce des îles Marquises, Polynésie française (Gobioidei: Sicydiinae). Cybium, 33 (4) [2009]: 327-334.