Chromis durvillei Quéro, Spitz & Vayne, 2010

sapín reunionský

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Chromis Cuvier, 1814

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sapín reunionský

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Quéro, J-C., Spitz, J. & Vayne, J.-J. 2010. Chromis durvillei: une nouvelle espèce de Pomacentridae de l’île de la Réunion (France, océan Indien) et premier signalement pour l’île de Chromis axillaris / Chromis durvillei a new species of Pomacentridae from Reunion Island and first record of Chromis axillaris. Cybium, 33 (4) [2009]: 321-326.