Pseudophoxinus evliyae Freyhof & Özuluğ, 2010

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Pseudophoxinus Bleeker, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Freyhof, J. & Özulug, M. 2010. Pseudophoxinus evliyae, a new species of spring minnow from Western Anatolia with remarks on the distribution of P. ninae and the systematic position of P. fahirae (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20 (4) [2009]: 309-318.