Mastacembelus simbi Vreven & Stiassny, 2009

Čeleď: Mastacembelidae Swainson, 1839

Rod: Mastacembelus Scopoli, 1777

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Vreven, E. & Stiassny, M. L. J. 2009. Mastacembelus simbi, a new dwarf spiny eel (Synbranchiformes: Mastacembelidae) from the lower Congo River. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20 (3): 213-222.