Rasbora lacrimula Hadiaty & Kottelat, 2009

Čeleď: Danionidae Bleeker, 1863

Rod: Rasbora Bleeker, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Hadiaty, R.K. & Kottelat, M. 2009. Rasbora lacrimula, a new species of cyprinid fish from eastern Borneo (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20 (2): 105-109.