Pangio lidi Hadiaty & Kottelat, 2009

Čeleď: Cobitidae Swainson, 1838

Rod: Pangio Blyth, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Hadiaty, R. K. & Kottelat, M. 2009. Pangio lidi, a new species of loach from eastern Borneo, Indonesia (Teleostei: Cobitidae). Zootaxa, 2171: 65-68.