Chromis albicauda Allen & Erdmann, 2009

sapín jihojaponský

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Chromis Cuvier, 1814

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sapín jihojaponský

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Allen, G.R. & Erdmann, M.V. 2009. Two new species of damselfishes (Pomacentridae: Chromis) from Indonesia. aqua, International Journal of Ichthyology, 15 (3): 121-134.