Nemacheilus stigmofasciatus Arunachalam & Muralidharan, 2009

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Nemacheilus Bleeker, 1863

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Arunachalam, M. & Muralidharan, M. 2009. Nemacheilus stigmofasciatus, a new species of nemacheiline loach (Cypriniformes: Balitoridae) from the Western Ghats, India. Journal of Threatened Taxa, 1 (3): 147-150.