Hemimyzon sheni Chen & Fang, 2009

Čeleď: Balitoridae Swainson, 1839

Rod: Hemimyzon Regan, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Chen, I-S. & Fang, L.-S. 2009. Hemimyzon sheni, a new species of balitorid fish (Teleostei: Balitoridae) from Taiwan. Environmental Biology of Fishes.