Ammodytoides xanthops Randall & Heemstra, 2008

smaček zlatolící

Čeleď: Ammodytidae Bonaparte, 1835

Rod: Ammodytoides Duncker & Mohr, 1939

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

smaček zlatolící

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Randall, J.E. & Heemstra, P.C. 2008. Ammodytoides xanthops, a new species of sandlance (Perciformes: Ammodytidae) from Mozambique. Smithiana Bulletin, 9: 21-25.