Dentiraja healdi (Last, White & Pogonoski, 2008)

Čeleď: Rajidae de Blainville, 1816

Rod: Dentiraja Whitley, 1940

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis