Poromitra glochidiata Kotlyar, 2008

velkošupinatka australská

Čeleď: Melamphaidae Gill, 1893

Rod: Poromitra Goode & Bean, 1883

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

velkošupinatka australská

  • Hanel, L. & Novák, J., 2009. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 6. Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygii) [cípalové (Mugiliformes) hrdložábří (Synbranchiformes)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 96 str.

Původní popis

Kotlyar, A.N. 2008. Revision of the Genus Poromitra (Melamphaidae): Part 2. New Species of the Group P. crassiceps. Journal of Ichthyology, 48 (8): 553-564.