Psilorhynchus breviminor Conway & Mayden, 2008

Čeleď: Psilorhynchidae Hora, 1926

Rod: Psilorhynchus McClelland, 1838

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Conway, K.W. & Mayden, R.L. 2008. Psilorhynchus breviminor, a new species of psilorhynchid fish from Myanmar (Ostariophysi: Psilorhynchidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 19 (2): 111-120.