Osteochilus bleekeri Kottelat, 2008

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Osteochilus Günther, 1868

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Kottelat, M. 2008. Osteochilus bleekeri, a new species of fish from Borneo and Sumatra (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 19, No. 3, pp. 249-253.