Puntius pugio Kullander, 2008

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Puntius Hamilton, 1822

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Kullander, S.O. 2008. Five new species of Puntius from Myanmar (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 19 (1): 59-84.