Hyphessobrycon oritoensis García-Alzate, Román-Valencia & Taphorn, 2008

Čeleď: Characidae Latreille, 1825

Rod: Hyphessobrycon Durbin, 1908

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

García-Alzate, C.A., Román-Valencia, C. & Taphorn, D.C. 2008. Hyphessobrycon oritoensis (Characiformes: Characidae), a new species from the Putumayo River drainage, Colombian Amazon. Zootaxa, 1813: 42–50.