Rhamdella cainguae Bockmann & Miquelarena, 2008

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Rhamdella Eigenmann & Eigenmann, 1888

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Bockmann, F.A. & Miquelarena, A.M. 2008. Anatomy and phylogenetic relationships of a new catfish species from northeastern Argentina with comments on the phylogenetic relationships of the genus Rhamdella Eigenmann and Eigenmann 1888 (Siluriformes, Heptapteridae). Zootaxa, 1780: 1–54.