Trimma fucatum Winterbottom & Southcott, 2007

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Trimma Jordan & Seale, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Winterbottom, R. & Southcott, L. 2007. Two new species of the genus Trimma (Percomorpha: Gobiidae) from western Thailand. aqua International Journal of Ichthyology, 13 (2): 69-76.