Pseudoscopelus bothrorrhinos Melo, Walker & Klepadlo, 2007

zubatka křivorypá

Čeleď: Chiasmodontidae Jordan & Gilbert, 1883

Rod: Pseudoscopelus Lütken, 1892

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

zubatka křivorypá

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Melo, M.R.S.,  H.J. Walker & C. Klepadlo. 2007. Two new species of Pseudoscopelus (Teleostei: Chiasmodontidae), with a new diagnosis for the genus. Zootaxa 1605: 33–46.