Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007

ouklej vistonická

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Alburnus Rafinesque, 1820

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

ouklej vistonická

    Původní popis

    Freyhof, J. & Kottelat, M. 2007. Alburnus vistonicus, a new species of shemaya from eastern Greece, with remarks on Chalcalburnus chalcoides macedonicus from Lake Volvi (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (3): 205-212.