Gerres akazakii Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2007

ostnušíček Akazakův

Čeleď: Gerreidae Bleeker, 1859

Rod: Gerres Quoy & Gaimard, 1824

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

ostnušíček Akazakův

  • Hanel, L., Plíštil, J. & Novák, J. 2011. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) — ostnoploutví (Perciformes) — Percoidei]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 152 str.

Původní popis

Iwatsuki, Y., S. Kimura & T. Yoshino. 2007. A review of the Gerres subfasciatus complex from the Indo-West Pacific, with three new species (Perciformes: Gerridae). Ichth. Research v, 54: 168-185.