Petroleuciscus squaliusculus (Kessler, 1872)

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Petroleuciscus Bogutskaya, 2002

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Kessler, K. T. 1872. Ichthyological Fauna of Turkestan. Izv. Imp. Obsh. Lyub. Estestv. Antro. Etno. v. 10 (no. 1): 47-76, Pls. 6-12.