Acanthobrama persidis (Coad, 1981)

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Acanthobrama Heckel, 1843

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Upper Shur River drainage, near Darab on Dorab-Fasa road, 28°45.5'N, 54°24'E, Iran.

Původní popis

Coad, B. W. 1981. Pseudophoxinus persidis, a new cyprinid fish from Fars, southern Iran. Canadian Journal of Zoology v. 59 (no. 11): 2058-2063.