Phoxinus bigerri Kottelat, 2007

střevle Bigerrova

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Phoxinus Rafinesque, 1820

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

střevle Bigerrova

    Původní popis

    Kottelat, M. 2007. Three new species of Phoxinus from Greece and southern France (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (2): 145–162.