Asterropteryx senoui Shibukawa & Suzuki, 2007

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Asterropteryx Rüppell, 1830

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Shibukawa, K. & Suzuki, T. 2007. Two new species of the Cheek-spine Goby Genus Asterropteryx (Perciformes: Gobiidae: Gobiinae) from the Western Pacific. Bulletin of National Museum of Nature and Sciences. Ser A (1): 109-121.