Brachyhypopomus jureiae Triques & Khamis, 2003

Čeleď: Hypopomidae Eigenmann, 1912

Rod: Brachyhypopomus Mago-Leccia, 1994

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Triques, M. L. & D. K. Khamis. 2003. Brachyhypopomus jureiae, a new species of freshwater Neotropical electric fish (Teleostei: Gymnotiformes: Hypopomidae) from a coastal stream of southeastern Brazil. Lundiana v. 4 (no. 1): 61-64.