Kryptopterus paraschilbeides Ng, 2003

Čeleď: Siluridae Rafinesque, 1815

Rod: Kryptopterus Bleeker, 1857

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Ng, H. H. 2003. Kryptopterus paraschilbeides, a new species of silurid catfish (Teleostei: Siluridae) from mainland southeast Asia. Nat. Hist. J. Chulalongkorn Univ. v. 3: 1-8.