Pseudolaguvia tenebricosa Britz & Ferraris, 2003

Čeleď: Sisoridae Bleeker, 1858

Rod: Pseudolaguvia Misra, 1976

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Britz, R. & C. J., Jr. Ferraris. 2003. A new species of the Asian catfish genus Pseudolaguvia from Myanmar (Teleostei: Ostariophysi: Siluriformes: Erethistidae). Zootaxa No. 388: 1-8.