Rectoris longifinus Li, Mao & Lu, 2002

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Rectoris Lin, 1935

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Li, W.-X., W.-N. Mao, Z.-M. Lu & J.-N. Tao. 2002. Two new species of Cyprinidae form Yunnan. J. Yunnan Univ. v. 24 (no. 5): 385-387.