Petroscirtes pylei Smith-Vaniz, 2005

slizoun Pyleův

Čeleď: Blenniidae Rafinesque, 1810

Rod: Petroscirtes Rüppell, 1830

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

slizoun Pyleův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Smith-Vaniz, W. F. 2005. Petroscirtes pylei, a new saber-toothed blenny from the Fiji Islands (Teleostei: Blenniidae). Zootaxa No. 1046: 29-36.