Diancistrus jeffjohnsoni Schwarzhans, Møller & Nielsen, 2005

Čeleď: Dinematichthyidae Whitley, 1928

Rod: Diancistrus Ogilby, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Schwarzhans, W., P. R. Moller & J. G. Nielsen. 2005. Review of the Dinematichthyini (Teleostei: Bythitidae) of the Indo-West Pacific. Part I. Diancistrus and two new genera with 26 new species. The Beagle (Rec. Mus. Art Galleries N. Terr.) v. 21: 73-163.