Typhlobelus lundbergi Schaefer, Provenzano, de Pinna & Baskin, 2005

Čeleď: Trichomycteridae Bleeker, 1858

Rod: Typhlobelus Myers, 1944

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Schaefer, S. A., F. Provenzano, M. de Pinna & J. N. Baskin. 2005. New and Noteworthy Venezuelan Glanapterygine Catfishes (Siluriformes, Trichomycteridae), with Discussion of Their Biogeography and Psammophily. Am. Mus. Novit. No. 3496: 1-27.