Engyprosopon marquisense Amaoka & Séret, 2005

Čeleď: Bothidae Smitt, 1892

Rod: Engyprosopon Günther, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny