Encheliophis chardewalli Parmentier, 2004

Čeleď: Carapidae Poey, 1867

Rod: Encheliophis Müller, 1842

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Parmentier, E. 2004. Encheliophis chardewalli: a new species of Carapidae (Ophidiiformes) from French Polynesia, with a redescription of Encheliophis vermicularis. Copeia 2004 (No. 1): 62-67.